sweetblogasek

Temat: Wielka susza na Wyspach Brytyjskich
...do atmosfery przez fabryki chemiczne, piece i silniki spalinowe. Każda wprowadzona do smogu drobina chemiczna ma, bowiem, w czym wybierać: może rozpuścić się w kropelce mgły, może osiąść na powierzchni pyłków sadzy lub-, jeśli jest wyjątkowo kapryśna - pozostać w powietrzu. W konsekwencji smog zawiera oba tlenki węgla, (CO i CO2), dwa tlenki siarki (SO2 i SO3), dwa tlenki azotu (NO i NO2) i węglowodory z niedopalonych paliw. 2. Rodzaje smogu a.) smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, utleniający), może wystąpić od lipca do października przy temperaturze 24-35 stopni Celsjusza, powoduje ograniczenie widoczności do 0,8-1,6 km (powietrze ma brązowawe zabarwienie). Głównymi zanieczyszczeniami są tlenek węgla, azotu, węglowodory aromatyczne i nienasycony ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia się tego typu smogu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza,...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=1834Temat: Referacik
...tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla. Przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powoduje zakwaszania rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradacje gleby, niszczenie zabytków i architektury. Smog Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Rozróżnia się dwa rodzaje smogu: 1) Smog typu Los Angeles, może wystąpić od lipca do października przy temperaturze 24¸35°C, powoduje graniczenie widoczności do 0,8 ¸1,6 km (powietrze ma brązowawe zabarwienie). Głównymi zanieczyszczeniami są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne, ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie maja większego...
Źródło: board.udiabelka.com/viewtopic.php?t=6554